Amazon One

Med handflatsläsare gör Amazon det enklare att använda biometri i olika lösningar. Tekniken är enklare att använda än iris och fungerar på kort avstånd, i motsats till fingeravtryck som helst ska vidröra sensorn.

Tekniken kommer att testas i två Seattlebutiker, men när den validerats hoppas Amazon att den kommer få en bred spridning. Till exempel kan den användas som biljett på arenor och för betalningar.

Som så ofta tidigare är idén inte ny. Skånska obemannade affären Näraffär hade en prototyp och i Japan har tekniken använts i över 15 år. Att Amazon nu skapar en enklare lösning öppnar för att det kommer bli vanligare.

Kontakta oss för mer info om obemannat!