Dagab är en del av Axfood

Axfood är en ledande aktör inom svensk dagligvaruhandel och en del av Axel Johnson-koncernen. Företaget har flera välkända butikskedjor under sitt paraply, inklusive Willys, Hemköp, Snabbgross och Tempo. Axfood arbetar även med e-handel och grossistverksamhet för att erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster till konsumenter och företagskunder.

Dagab är Axfoods helägda logistik- och inköpsbolag. Dagab ansvarar för inköp, lagerhållning, transporter och distribution av varor till Axfoods butiker och e-handelskunder. Genom att centralisera dessa funktioner kan Axfood dra nytta av stordriftsfördelar, säkerställa en effektiv och hållbar varuförsörjning och erbjuda konkurrenskraftiga priser.

Axfood och Dagab arbetar tillsammans för att uppnå flera gemensamma mål, inklusive att:

  1. Erbjuda kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser.
  2. Förbättra kundupplevelsen genom att erbjuda en omfattande produktportfölj och smidig e-handel.
  3. Minska miljöpåverkan genom att optimera logistik och transport, minska matsvinn och öka andelen miljömärkta och ekologiska produkter.
  4. Stärka samarbetet med leverantörer för att säkerställa en hållbar och etiskt ansvarsfull värdekedja.
  5. Främja innovation och digitalisering inom dagligvaruhandeln.

Axfood och Dagab strävar efter att vara ledande inom hållbarhet och etik och sätter stort värde på att förbättra sina verksamheter i linje med dessa mål. De arbetar kontinuerligt med att identifiera och genomföra initiativ som kan bidra till en mer hållbar och ansvarsfull dagligvaruindustri.

Kontakta oss

Kontakta oss så återkommer vi till dig för att prata vidare om hur du kan komma igång med obemannad handel.