Frendo

Frendo väljer HonestBox som teknisk leverantör för obemannad handel och passage.

Här visar Frendo Storuman hur man gör – och inte gör.

Frendo – Ett framgångsrikt koncept från Emab AB

Frendo, en av Sveriges mest kända och uppskattade servicebutikskedjor, har vuxit snabbt under de senaste åren och etablerat sig som en viktig aktör på den svenska marknaden. Denna artikel kommer att ge en översikt över Frendo, dess historia, koncept och dess roll inom Emab AB, samt hur de har lyckats skapa en framgångsrik affärsmodell.

Bakgrund och historia

Frendo grundades år 2010 och är en del av det svenska företaget Emab AB. Emab AB, som står för Euro Marketing & Advertising Bureau, är ett företag som fokuserar på marknadsföring, distribution och försäljning av varumärken och produkter. Frendo är en del av Emab AB:s portfölj och har snabbt blivit en stark aktör på marknaden tack vare sitt nytänkande koncept och fokus på kundnöjdhet.

Frendos koncept

Frendo har etablerat sig som en servicebutikskedja som erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster för att möta kundernas behov. De fokuserar på att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster inom områden såsom bensinstationer, livsmedel, snabbmat, kiosk, spel och tobak. Deras affärsidé är att skapa en bekväm och trivsam miljö där kunderna kan hitta allt de behöver under ett och samma tak.

Frendo strävar efter att ständigt förbättra och utveckla sitt koncept för att vara innovativa och konkurrenskraftiga på marknaden. Detta inkluderar att erbjuda miljövänliga och hållbara produkter, samt att använda modern teknik för att förbättra kundupplevelsen.

Frendo och Emab AB:s framgång

En av huvudfaktorerna bakom Frendos framgång är dess starka koppling till Emab AB. Genom att vara en del av Emab AB:s portfölj, drar Frendo nytta av företagets expertis inom marknadsföring och distribution. Emab AB:s långa erfarenhet av att hantera och utveckla varumärken och produkter har hjälpt Frendo att växa snabbt och bli en ledande aktör på den svenska marknaden.

Emab AB:s stöd har också möjliggjort Frendo att ständigt utveckla sitt koncept och förbättra kundupplevelsen. Genom att vara en del av Emab AB, har Frendo tillgång till en mängd resurser och expertis som hjälper dem att hålla sig konkurrenskraftiga och nyskapande på marknaden.

Kontakta oss

Kontakta oss så återkommer vi till dig för att prata vidare om hur du kan komma igång med obemannad handel.