Frendo

Frendo väljer HonestBox som teknisk leverantör för obemannad handel och passage.

Här visar Frendo Storuman hur man gör – och inte gör.