MyWay

MyWay och Privab Grossisterna AB är två företag som är verksamma inom detaljhandeln och grossisthandeln. MyWay är en svensk butikskedja som säljer livsmedel, förbrukningsvaror och hushållsprodukter medan Privab Grossisterna AB är en grossist inom livsmedelsbranschen som levererar till storkök och restauranger.

MyWay grundades år 2010 och har idag ett flertal butiker runt om i Sverige. Företaget fokuserar på att erbjuda kvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser och har ett brett sortiment av både egna varumärken och kända varumärken. Butikerna är ofta belägna i mindre samhällen där det kan vara svårt att hitta större livsmedelsbutiker och MyWay har därför blivit en viktig del av lokalsamhällena.

Privab Grossisterna AB grundades redan år 1958 och har sedan dess varit en viktig leverantör till storkök och restauranger. Företaget har under åren utvecklat en stor kunskap inom livsmedelsbranschen och erbjuder idag ett brett sortiment av kvalitetsprodukter till sina kunder. Privab Grossisterna AB är även kända för sin höga servicenivå och för att alltid sätta kunden i fokus.

Både MyWay och Privab Grossisterna AB har alltså en stark position inom sina respektive marknader och fokuserar på att erbjuda kvalitetsprodukter till sina kunder. Genom att sätta kunden i fokus och erbjuda konkurrenskraftiga priser har företagen byggt upp en lojal kundbas.

MyWay och obemannade butiker

MyWay har valt att jobba med HonestBox när det kommer till teknisk leverantör för obemannad handel / obemannade butiker och passage.

Idag drivs ett antal MyWay obemannade butiker med teknik från HonestBox teknik.

Kontakta oss

Kontakta oss så återkommer vi till dig för att prata vidare om hur du kan komma igång med obemannad handel.