Personallösa bibliotek för att spara pengar

I Edinburgh har det lokala styret beslutat sig för att undersöka möjligheten att göra biblioteken obemannade. Förhoppningen är att det här ska spara över 10 miljoner kronor och dessutom göra platserna tillgängliga under fler timmar.

Det är inte alla som möter idén med glädjen. Förutom att arbetstillfällen går om intet finns det hos oppositionen en rädsla för att biblioteken kommer vandaliseras. Därför att det troligt att genomförandet kommer att knuffas på framtiden eller inte genomföras alls.

Idén är dessutom inte ny utan har varit uppe tidigare. Redan för ett par år sedan försökte det styrande partiet att få igenom samma idé, utan framgång. Nu gör de ett nytt försök primärt som en del av ett större besparingsprogram.

Kontakta oss för mer info om obemannat!