Färsk mat i varuautomater

Färsk mat kommer att bli allt vanligare i varuautomater på nära nog alla marknader i världen, men framför allt i Asien. Det spår analytikerna på Syndicate Market Research i en rapport som tittat på hela varuautomatssegmentet.

Även om tillväxten blir störst i Asien kommer Nordamerika fortsatt vara den största marknaden. Där kommer marknaden primärt att drivas av teknisk innovation. Även Sydamerika väntas få ett större lyft.

Likt alla långtidsanalyser är det svårt att veta hur bra informationen är, men det är sannolikt att den generella trenden mot färsk mat kommer att slå igenom mer även på varuautomatssidan om inget oförutsett händer.

Kontakta oss för mer info om obemannat!