App till Android för att läsa QR-koder

Vi har tagit fram en egen app till Android för att läsa QR-koder. Normalt behövs ingen app för detta då Android normalt har stöd för att läsa QR-koder med hjälp av inbyggda kameraappen. Men om kunden har en äldre Android