Vi söker en kundansvarig

Uppdaterad 2023-07-01: Tjänsten är tillsatt. Vi kommer att presentera vår nya kundansvarige när hon börjar hos oss i slutet av september.

Vi växer ständigt och vårt nästa steg är att skapa en inhouse kundtjänstavdelning. Antalet kunder ökar varje vecka, och vissa av dem kommer från nya branscher. Denna utveckling ställer högre krav, både vad gäller produkternas funktioner och den interna organisationen. Det är just därför vi gör en satsning för att stärka vår kundtjänst – för att på bästa sätt möta kundernas behov och förväntningar.