Skala upp din butik eller verksamhet med obemannad teknik.

Läs om obemannade butiker

Skräddarsydda system efter dina behov. Säkert, smidigt och prisvärt.

Läs mer om tekniken bakom våra produkter

Ledande inom hybrid och helt obemannad handel sedan 2015.

Kontakta oss
Funktioner
Säkerhetskamera

Säkerhetssystem för olika behov

Vi har flera lösningar kring säkerheten för er butik eller eller för er varuautomat.

Du som har en obemannad butik har behov att täcka hela butikens yta och kanske även vill nyttja smarta funktioner så som att räkna antalet kunder i butiken.

Har du en varuautomat så är behovet mer av karaktären att förhindra och följa upp snatteri.

Alla har dessutom olika behov så kontakta oss så hjälper vi er att hitta den bästa lösningen för just er! Kontakta oss

Intelligent kameraövervakning

I en värld där teknologisk innovation accelererar, tar intelligent kameraövervakning en framträdande plats. Denna teknik, som kombinerar avancerad bildanalys och artificiell intelligens (AI), revolutionerar hur vi övervakar och tolkar vår omvärld. Från att öka säkerheten till att effektivisera verksamheter, öppnar intelligent övervakning nya dörrar för hur vi interagerar med och förstår våra omgivningar.

Förbättrad säkerhet och brottsförebyggande

Ett av de mest slående exemplen på intelligent kameraövervaknings förmåga är inom brottsförebyggande och säkerhet. Genom att använda rörelsedetektering kan dessa system snabbt identifiera misstänkta aktiviteter och varna säkerhetspersonal. I städer världen över används denna teknik för att minska brottsligheten och öka allmänhetens trygghet.

Effektivitetsökning och kostnadsbesparingar

Intelligent övervakning erbjuder också betydande effektivitetsökningar. Genom automatiserad övervakning minskas behovet av mänsklig insats, vilket i sin tur kan leda till betydande kostnadsbesparingar. Dessutom kan insamlad data användas för att analysera och förbättra verksamhetsprocesser, från detaljhandel till tillverkningsindustrin.

Innovation och teknisk utveckling

Denna teknik är inte isolerad; den integreras smidigt med andra framväxande teknologier som Internet of Things (IoT). Denna integration möjliggör mer komplexa och sofistikerade övervakningssystem, vilket kan leda till nya innovationer inom områden som smarta städer och autonoma fordon.

Identifiera kunden

säkerhetssystem

Med våra säkerhetslösningar så har du som butiksägare alltid full koll på kunden. Från identifiering och passage till hur kunden handlar och betalar för att till slut även registrera när kunden lämnar butiken.

Exakt hur och vilka funktioner som önskas användas är upp till dig som butiksägare. Det är inställningar i vårt system som vi gör tillsammans.